Η σωστή ένταση άσκησης κάνει θαύματα στην καύση του λίπους!

Αν πηγαίνετε τακτικά στο γυμναστήριο αλλά δεν βλέπετε αποτέλεσμα στην καύση του παραπανίσιου λίπους, μάλλον πρέπει να κοιτάξετε αν η ένταση της άσκησής σας είναι η σωστή.

Στα γυμναστήρια συχνά υπάρχει η λανθασμένη εντύπωση ότι όσο πιο γρήγορα τρέχει κανείς στο διάδρομο, στο ποδήλατο ή στο ελλειπτικό, τόσο περισσότερο λίπος καίει. Έρευνα έχει αποδείξει ότι η μέγιστη ποσοστιαία καύση λίπους δεν γίνεται κάνοντας αερόβια υψηλής έντασης, αλλά κάνοντας αερόβια μέτριας έντασης.

Σε έρευνα των Acthen και Jeukendrup βρέθηκε ότι σε ένταση ένταση λίγο πάνω από την μέτρια, έχουμε τη μέγιστη χρήση λίπους ως καυσίμου, ενώ η ελάχιστη χρήση λίπους και αντίστοιχα μέγιστη χρήση γλυκογόνου, ενώ αν αυξήσουμε την ένταση δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.

Με λίγα λόγια το να αθλούμαστε με μεγαλύτερη ένταση δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα κάψουμε περισσότερο λίπος.