Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ για τη μεταφορά του τέλους ακινητών στις ΔΟΥ

NAFTEMPORIKI.GR
Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012 21:15

Τη δυνατότητα διαχωρισμού του τέλους ακινήτων από τον λογαριασμό της ΔΕΗ [DEHr.AT]  και τη μεταφορά του στην αρμόδια ΔΟΥ δίνει στους φορολογούμενους το υπουργείο Οικονομικών.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ ενώ εάν δηλώσει αδυναμία καταβολής του απαιτούμενου ποσού προκειμένου να «αποκοπεί» το τέλος από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να καταβάλλει 50 ευρώ και να γίνει η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού από την εφορία.
Στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνονται κατά περίπτωση τα εξής:
- Εάν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού από τον υπόχρεο.
- Εάν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) ΅ε μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανακκαθάρισης του τέλους ΅ε μειωμένο συντελεστή, προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η ∆ΟΥ, εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆ΟΥ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ